Nawodnij organizm wykorzystując współzależność elektrolitów! - TOTUM SPORT Polska
Quinton PLs foto.

W naszych ciałach występuje 78 naturalnych elektrolitów. To nie przypadek, że Totum Sport zawiera ten sam zestaw elementów i to prawie w identycznych proporcjach, ponieważ surowiec jest pobierany z obszarów oceanicznych, w których ewoluowało życie komórkowe. Również z tego powodu, żaden inny suplement sportowy nie jest w stanie zapewnić tak wysokiego poziomu błyskawicznej hydratacji organizmu.

Te elementy, które są bardziej obfite są powszechnie nazywane minerałami, natomiast te obecne w mniejszej ilości składają się na pierwiastki śladowe. Badania sugerują, że tylko 21 elementów jest uważane za istotne. Ten ograniczony punkt widzenia całkowicie pomija efekt osmotyczny pozostałej części wewnątrzkomórkowych elementów, które pomagają utrzymać nawodnienie w komórkach. Założenie to ignoruje również fakt, że do prawidłowej ekspresji DNA są wymagane 64 elementy, co w takim razie oznacza, że większość pierwiastków w układzie okresowym jest niezbędne do wzrostu i zachowania równowagi. Choć pierwiastki śladowe są obecne w jedynie niewielkich ilościach mają nieproporcjonalnie duże znaczenie na efekty biologiczne, ze względu na ich uczestnictwo w mechanizmach amplifikacji, na przykład poprzez działanie jako katalizatory lub inne role regulacyjne. Minerały, chociaż obecne w większej ilości, są w dużej mierze ograniczone do ról strukturalnych lub działają jak elektrolity, kiedy dystrybucja w komórkach jest ściśle kontrolowana. Jony te są selektywnie transportowane w poprzek błony komórkowej za pomocą pomp jonowych. Inne pierwiastki śladowe są istotnymi komponentami strukturalnymi cząsteczek biologicznych takich jak hem i niektóre witaminy.

Badania przeprowadzone w późnych latach osiemdziesiątych zidentyfikowały złożone interakcje istniejące pomiędzy ograniczoną liczbą (21) minerałów i pierwiastków śladowych. Uznając, że jest to ograniczone tylko do tej stosunkowo niewielkiej liczy elementów, które zostały zbadane, jest irracjonalne i nie ma sensu, biorąc pod uwagę szerokie wpływy minerałów i pierwiastków śladowych na nawodnienie organizmu i metabolizm innych grup składników odżywczych. Podobne interakcje zostały ustanowione między różnymi grupami składników odżywczych, które
demonstruje złożony charakter odżywiania i fakt, dlaczego wszystkie
składniki odżywcze należy rozpatrywać łącznie. Są to minerały i pierwiastki śladowe, które łączą wszystkie oddzielne grupy odżywcze. Tylko Totum Sport pokrywa wszystkie te podstawy.

Patrząc na powyższe koło mineralne, które wskazuje interakcje pomiędzy 29 minerałami i pierwiastkami śladowymi staje się jasne, że suplementacja nadmiaru sodu (Na) będzie skutkowała nierównowagą wapnia, magnezu, potasu i cynku. Może również doprowadzić do podwyższonego ciśnienia krwi i predysponować do chorób serca. Wpływa również negatywnie na ogólną wytrzymałość organizmu. Analogicznie, nadmiar magnezu będzie skutkował nierównowagą manganu, sodu, ołowiu, fosforu i wapnia i może przyczyniać się do skurczów brzucha i problemów trawiennych.

Nie jest możliwe obliczenie wszystkich negatywnych konsekwencji niezbilansowanej suplementacji. Jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie tych nieprzewidywalnych skutków jest stosowanie jedynego właściwego suplementu sportowego, który zawiera wszystkie minerały i pierwiastki śladowe w idealnych proporcjach i w biodostępnej formie – tj. Totum Sport.

Analizując jedynie skład potu podczas wysiłku fizycznego i sprawdzając, które utracone elementy należy zastąpić, a następnie uzupełniając jedynie 4 lub 5 z nich kompletnie lekceważy się role jakie minerały i pierwiastki śladowe odgrywają względem siebie nawzajem. Kiedy pot zawiera znacznie więcej indywidualnych elementów, niż jest obecne w praktycznie wszystkich elektrolitycznych suplementach sportowych, ograniczone elementy zastępcze mają jedynie niewielką zdolność do maksymalizacji i utrzymania optymalnego nawodnienia lub procesów metabolicznych i są zużywane przez elementy, które nie zostały włączone. Kiedy małe redukcje w nawodnieniu mają znaczący wpływ na spadek formy, zaczynając od niemożności odpowiedniego nawodnienia, stwarza to niepotrzebne ograniczenia dla osiągnięcia optymalnych wyników w sporcie.

Chociaż istnieją uzasadnione powody, dla których wszystkie minerały i pierwiastki śladowe powinny być obecne, ta sama złożoność interakcji dyktuje również, że wszystkie minerały i pierwiastki śladowe bezwzględnie muszą być także obecne we właściwych proporcjach. Problemy z tym, jak ciało może wykorzystać niektóre minerały i pierwiastki śladowe jest teraz pewnością, jeśli jeden albo kilka minerałów lub pierwiastków śladowych znajdują się w izolacji lub dostarczane są wszystkie z nich, ale w nieodpowiednich proporcjach. Pozostaje pytanie: skąd wiemy jakie są prawidłowe proporcje? Fakt, że pewne żyzne obszary oceanu doprowadziły do powstania życia komórkowego wskazuje, że woda morska w tych obszarach musi zapewniać odpowiednią mieszankę składników odżywczych w celu powołania do życia komórki. Inne wymagania dla odżywczej roli minerałów i pierwiastków śladowych to biodostępność, dzięki której organizm może je zarówno wchłaniać jak i wykorzystywać.

Totum Sport jest pobierany z obszaru wyjątkowo bogatego w składniki odżywcze, w Zatoce Biskajskiej na Oceanie Atlantyckim. To właśnie tam ewoluowało życie komórkowe. Woda morska z tamtego obszaru tworzy idealne środowisko, które wspiera rozległe rozkwity zooplanktonu i fitoplanktonu. Korzystając z fotosyntezy, zasilanej przez słońce, fitoplankton przekształca elementy nieorganiczne w pełni biodostępne minerały i pierwiastki śladowe, które wspierają życie zooplanktonu oraz cały łańcuch pokarmowy oceanów. To, oraz podobne obszary kwitnienia w innych miejscach oceanu produkują ponad 60% tlenu na Ziemi, co wskazuje na nieocenioną wagę tego procesu. Totum Sport jest pobierany z dokładnie określonej głębokości poniżej obszaru fito i zooplanktonu tak, aby zawierał komplet 78 minerałów i pierwiastków śladowych w prawidłowych proporcjach i biodostępnej postaci, by jak najlepiej wspierać życie i funkcje naszych komórek. Obszary kwitnienia nie zostają uszkodzone, natomiast zachowują kompletną równowagę gwarantując, że Totum Sport można uznać za odpowiedzialnie pozyskiwany i odpowiedni dla wegan. Surowy roztwór jest następnie transportowany w starannie kontrowanych warunkach do fabryk farmaceutycznych, gdzie następnie poddawany jest procesowi zimnej mikrofiltracji, aby zapewnić absolutną sterylność i bezpieczeństwo. Absolutnie nic nie jest dodawane do zbioru minerałów. Totum Sport jest 100% naturalny, bez ingerencji ani manipulacji. Każda partia jest testowana w celu zapewnienia, iż spełnia surowe kryteria Informed Sport, jest wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym promieniotwórczości. Jest następnie pakowana zgodnie z najlepszą praktyką EU GMP. Jest to najwyższa akredytacja leków, jaką musi spełniać producent w swoim procesie produkcyjnym. Następnie roztwór jest przechowywany w wyjątkowych, gotowych do użytku saszetkach ze specjalnym podbiciem, aby zachować pełnię swoich właściwości odżywczych.